Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Naar de particuliere synode vaardigt elke classis twee dienaren des Woords en twee ouderlingen af, of indien er niet meer dan vier classes zijn, en zulks door die synode bepaald is, drie dienaren des Woords en drie ouderlingen, alsook in het artikel 47 [42], lid 1, bedoelde geval een diaken of, indien drie dienaren des Woords en drie ouderlingen afgevaardigd worden, twee diakenen.