Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

1. Het ressort van een particuliere synode wordt gevormd door de kerken van tenminste drie in elkanders nabijheid gelegen classes.
2. Indien het aantal classicale ressorten meer dan zes bedraagt, kan tot splitsing van het ressort van een particuliere synode worden overgegaan.
3. Splitsing van het ressort van een particuliere synode en wijziging in zijn omvang kunnen niet tot stand komen zonder de medewerking en het goedvinden van de generale synode.