Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VI. Evangelisatie en zending

Artikel 94

De kerken zullen zich richten tot de volken, die vreemd zijn aan het Evangelie om hun in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus het Evangelie te verkondigen en om degenen, die tot het geloof gekomen zijn en de heilige doop ontvangen hebben, bijeen te brengen in een gemeente.
Waar reeds gemeenten zijn, zullen de kerken desgevraagd naar behoefte hulp bewijzen bij het inrichten en opbouwen van een eigen kerkelijk leven alsook met die gemeenten deelnemen aan het vervullen van de zendingsopdracht.