Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 42

De kerkenraad is bevoegd te besluiten tot splitsing van de kerk, tot samenvoeging van de kerk met een of meer andere kerken of tot opheffing van de kerk.
Hij zal een dergelijk besluit niet nemen zonder vooraf de gemeente erin gekend en erover gehoord te hebben.
Splitsing, samenvoeging en opheffing van kerken kunnen alleen plaatsvinden met medewerking en goedvinden van de classis.