Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

[In tijden van oorlog, pestilentie, duren tijd, zware vervolging der Kerken en andere algemeene zwarigheden, zullen de Dienaars der Kerken de Overheid bidden, dat door hare autoriteit en bevel openbare Vast- en Bededagen aangesteld en geheiligd worden.]