Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

De Dienaars zullen hun best doen, en daartoe arbeiden, dat de Vader zijn kind ten Doop presenteere. En in de Gemeenten, waar men nevens den Vader ook Gevaders of Getuigen bij den Doop neemt — welk gebruik, in zichzelf vrij zijnde, niet lichtelijk te veranderen is —, betaamt het, dat men neme die de zuivere Leer toegedaan en vroom van wandel zijn.