Van de diensten.

De Ouderlingen zullen door het oordeel des Kerkenraads en der Diakenen verkozen worden; zoo dat het naar de gelegenheid van een ieder Kerke vrij zal zijn, zoo vele Ouderlingen als er van noode zijn, aan de Gemeente voor te stellen, om van die zelve — ten ware dat er eenig beletsel voorviel — geapprobeerd en goed gekend zijnde, met openbare gebeden en stipulatiën bevestigd te worden; — of een dubbel getal, om het halve deel bij de Gemeente verkoren te worden, en op dezelfde wijze in den Dienst te bevestigen, volgens het Formulier daarvan zijnde.