Van de diensten.

Aan de andere zijde zal de Kerkeraad, als representeerende de Gemeente, ook gehouden zijn hare Dienaars van behoorlijk onderhoud te verzorgen, en zonder kennis en oordeel van de Classe niet te verlaten; dewelke ook bij gebrek aan onderhoud, zal oordeelen of voorschreven Dienaars te verzetten zijn of niet.