Van de diensten.

Zal ook geen Dienaar dienst mogen aannemen in eenige particuliere Heerlijkheden, Gasthuizen, of anderszins; tenzij dat hij voorhenen geadmitteerd en toegelaten zij, volgens de voorgaande Artikelen; en hij zal ook niet minder dan andere aan de Kerken-ordening onderworpen zijn.