Om goede orde in de Gemeente Christi te onderhouden, zijn daarin noodig de Diensten, Samenkomsten, opzicht der Leer, Sacramenten en ceremoniën, en Christelijke straf. Waarvan hierna ordelijk zal gehandeld worden.