Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 2.

De gemeenschap van de gemeente

De leden die binnen het grondgebied van de gemeente waartoe zij behoren hun vaste woonplaats hebben, worden bij verhuizing opgenomen als lid van een gemeente binnen het grondgebied waarvan zij hun vaste woonplaats hebben, naar regels in generale regeling 2 gesteld.