Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 2.

De gemeenschap van de gemeente

Indien er op een bepaald grondgebied meer dan een tot de kerk behorende gemeente is, kunnen de leden van een van deze gemeenten zich als lid laten opnemen in een van de andere in hetzelfde gebied gelegen gemeenten.