Ordinantie 6 De heilige doop

 

Artikel 5.

Erkenning van de doop, bediend in een andere kerkgemeenschap

De kerkenraad stelt, indien een gedoopte, van wie de doop is erkend of door de kerkenraad wordt erkend, als lid wenst te worden opgenomen in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, een onderzoek in naar de beweegredenen en beslist of betrokken opgenomen wordt als lid van de gemeente.