Ordinantie 6 De heilige doop

 

Artikel 4.

De doopregistratie

Lid
3

De kerkenraad kan op verzoek ook later een afschrift van de verklaring als bedoeld in lid 2 afgeven, echter alleen voor doeleinden waarvan hem is aangetoond dat zij niet strijdig zijn met het belijden van de kerk.