Ordinantie 6 De heilige doop

 

Artikel 3.

De bediening van de doop

Lid
2

De doop wordt in een kerkdienst van de gemeente bediend door een predikant met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.