Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

II. Verband met andere kerken

Artikel 5.

Geassocieerde kerken en gemeenten

Lid
3

De kerkenraad van een gemeente van de kerk kan besluiten met een gemeente ter plaats van de in lid 1 bedoelde kerken een nauwe samenwerking aan te gaan op verschillende terreinen van het kerkelijk leven.
In dat geval is het in artikel 4-5 bepaalde van overeenkomstige toepassing.