Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

II. Verband met andere kerken

Artikel 3.

Oecumenische arbeid

Lid
2

De samenwerking met andere kerken krijgt waar mogelijk vorm door deelname in oecumenische organisaties. Tot de bedoelde organisaties behoren in elk geval:
− de Raad van Kerken in Nederland en de Wereldraad van Kerken,
− de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken en de Lutherse Wereld Federatie en
− de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa (Kerkengemeenschap van Leuenberg).1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 14-3-2, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.