Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 48

Lid
1

De meerdere vergaderingen zullen, naast de preses en de scriba, één of meer leden aanwijzen, die met hen het moderamen vormen.