Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 4

Lid
4

De verkiezing geschiedt, na gebed, door de stemgerechtigde leden der gemeente overeenkomstig de door de kerkenraad vastgestelde regeling.