Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 4

Lid
2

De kerkenraad brengt deze roeping uit in de regel op grond van een onder zijn leiding gehouden verkiezing door de gemeente. Deze verkiezing geschiedt uit een aantal door de kerkenraad voorgestelde kandidaten, dat in de regel het dubbele is van het aantal te vervullen plaatsen. De kerkenraad kan echter ook in een vacature slechts één kandidaat voorstellen; hij zal dan mededeling aan de gemeente doen van de redenen, die hem daartoe genoopt hebben.