Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 38

Lid
2

De kerkenraad zal ten minste éénmaal in de drie maanden aan zijn leden de vraag voorleggen, of er reden is elkander onderling te vermanen, in het bijzonder in verband met de vervulling van hun ambten.