Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 129

Met andere dan de in artikel 128 bedoelde kerken in Nederland, die uit de Reformatie zijn voortgekomen dan wel sedert de Reformatie zich gevormd hebben, kunnen betrekkingen aangeknoopt en onderhouden worden in het belang van de samenwerking en het oefenen van christelijke gemeenschap.