Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 127

Lid
5

Het in lid 4 bepaalde is eveneens van toepassing op het oefenen van christelijke gemeenschap met andere kerken, die evenals de Gereformeerde Kerken in Nederland de Leuenberger Konkordie hebben aanvaard.