Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 127

De wijze waarop de bedoelde christelijke gemeenschap zal worden geoefend, wordt door de generale synode geregeld, met inachtneming van de voor de desbetreffende oecumenische organisatie geldende bepalingen, en met dien verstande dat daardoor geen inbreuk gemaakt wordt op de gereformeerde belijdenis en kerkregering.