Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De oecumenische synode

1. De kerken zullen met andere kerken van gereformeerde belijdenis, die deze belijdenis handhaven, in gemeenschap treden door op regelmatige tijden bijeen te komen in vergaderingen, die gereformeerde oecumenische synoden worden genoemd.
2. De afgevaardigden naar deze synoden worden benoemd door de generale synode.
3. De generale synode kan zaken van algemene aard, met name die waarbij het belang van Gods koninkrijk in de gehele wereld gemoeid is, aan de oecumenische synode voorleggen.
4. Uitspraken van de oecumenische synoden zullen door de kerken, binnen door de generale synode vast te stellen grenzen, als bindend aanvaard worden.