Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

1. De generale synode kan, voor het uitvoeren van allerlei besluiten en voor het uitbrengen van adviezen, deputaten benoemen.
2. Deze deputaten ontvangen welomschreven opdrachten van de synode en zijn daaraan gebonden. Zij zullen van hun handelingen rapport uitbrengen aan de eerstvolgende synode, tenzij anders bepaald wordt. Zij zijn verplicht hun uitgaven te houden binnen de grenzen van de hun toegestane bedragen.