Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

De taak om onder buitengewone omstandigheden, als in tijden van oorlog, van algemene volksrampen en van grote druk voor de kerk of ook in tijden van grote zegen voor kerk, volk en land, dagen of uren van boete, gebed of dankzegging uit te schrijven alsook om getuigenissen op te stellen, zal de generale synode toevertrouwen aan deputaten, die door haar worden benoemd en wel uit elk van de particuliere synoden in Nederland beurtelings een dienaar des Woords of een ouderling, volgens de door haar vastgestelde regeling.