Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

1. Naar de generale synode vaardigt elke particuliere synode twee dienaren des Woords en twee ouderlingen af, alsook in het artikel 47 [42], lid 1, bedoelde geval een diaken.
2. De hoogleraren van de Theologische Hogeschool en van de theologische faculteit van de Vrije Universiteit zullen overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen zitting hebben als praeadviserende leden.