Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

1. Het staat aan elke particuliere synode vrij samen te werken met andere particuliere synoden of met classes van andere particuliere synoden, zulks evenwel niet zonder het goedvinden van deze synoden, ter behartiging van belangen, die deze vergaderingen in het bijzonder aangaan, of tot het verrichten van gezamenlijke arbeid van evangelisatie, zending of anderszins.
2. Van een dergelijke samenwerking zal steeds aan de generale synode kennis worden gegeven.
3. Eventuele geschillen ter zake zullen aan de beslissing van de generale synode onderworpen worden.