Akkoord van kerkelijk samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken, aanvaard door haar landelijke vergadering Breukelen 1981/82, in haar samenkomst te Utrecht op 25 september 1982

Bron:
Akkoord van kerkelijk samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerkenuitgave Breukelen 1982© Landelijke Vergadering Nederlands Gereformeerde Kerken
ISBN 90 6064 445 X
Druk: Buijten & Schipperheijn

Jaar: 1982