Functionering van het kerkelijk akkoord

De kerken beloven elkaar dit gemeenschappelijk aangenomen akkoord naar vermogen te overhouden, met inachtneming van wat Gods Woord gebiedt.
De artikelen behoren gewijzigd, vermeerderd of verminderd te worden wanneer de kerken daarmee gediend zijn, zo ook als dit bevorderlijk is voor de oefening van de gemeenschap met kerken van eenzelfde belijdenis, en het niet strijdig is met de Heilige Schrift; slechts een landelijke vergadering is bevoegd hiertoe te besluiten, en wel nadat zij haar voorlopig oordeel aan de kerken kenbaar heeft gemaakt.