III. De tucht

Wederopneming

Indien iemand die afgesneden is van de gemeente na bekering begeert weer te worden opgenomen, zal hiervan aan de gemeente mededeling worden gedaan om haar instemming te verkrijgen. Daarna zal de wederopneming plaatsvinden in een openbare samenkomst van de gemeente, met dankzegging aan de Here en met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier.