III. De tucht

Artikel
25

Karakter van de tucht

De kerkelijke tucht draagt een geestelijk karakter en is er op gericht de leden die zondigen te behouden, hen met God, met de gemeente en hun naaste te verzoenen en de gemeente te bewaren bij de heiligheid van het verbond van God.