Het ambt her-dacht
De gereformeerde ambtstheologie in het licht van het rapport Baptism, Eucharist and Ministry (Lima, 1982) van de Theologische Commissie Faith and Order van de Wereldraad van kerken
Zoetermeer
Uitgeverij Meinema
2000

ISBN: 

90-211-7024-8

Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. W.A. Wagenaar, hoogleraar in de faculteit der Sociale Wetenschappen, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op dinsdag 21 november 2000 te klokke 15.15 uur

(IIMO Research Publications 55)

[Bibliografie, Summary en Curriculum vitae zijn niet opgenomen]