|151|

9 Register

 

[Het register op de kerkorde-artikelen is niet opgenomen. Het is verwerkt in de verwijzingen naar de kerkorde (GKv 1978).]