Paul Scholten en de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944)
Baambrugge
eigen beheer, typoscript
1991

Baambrugge, december 1991
doctoraalscriptie kerkgeschiedenis
bij prof. dr. C. Graafland

[de eindnoten zijn in voetnoten omgezet]