|78|

Lijst van ouderlingen en predikanten door de Classes afgevaardigd naar de Generale Synode.

 

 

Classes

Afgevaardigden

Standplaatsen

Arnhem
Nijmegen
Zutphen
Tiel
Bommel
Harderwijk
’s Gravenhage
Rotterdam
Leiden
Dordrecht
Gouda
Brielle
Amsterdam
Haarlem
Alkmaar
Hoorn
Edam
Middelburg
Zierikzee
Goes
IJzendijke
Utrecht
Amersfoort
Wijk
Leeuwarden
Sneek
Franeker
Dokkum
Heerenveen
Zwolle
Deventer
Kampen
Groningen
Winschoten
Appingedam
Winsum
Den Bosch
Breda

Ds. J.J.C. Karres
Dr. O. Norel
Jhr. Mr. De Jonge
Ds. K. Roubos
Ds. E.J. Beens
E. Sonnenberg
Dr. H.J. Honders
Ds. W.A. Zeydner
Prof. Dr. H. Kraemer
Ds. G. v.d. Zee
Ds. J.G. Woelderink
J. Baart
Ds. A.A. v. Ruler
Dr. M. v.d. Voet
S. Marwitz
Ds. H.J. Kastein
Dr. N.D. v. Leeuwen
Jhr. Mr. T.A.J.W. Schorer
Ds. J. Batelaan
Dr. W.F. Dankbaar
Ir. H.C.C. Cohen Stuart
Ds. A. Meyers
Ds. C.G.H. Blok
J.M. Meijer
Dr. J.N. Sevenster
Ds. G.P. Post
M. ten Cate
Ds. D. Hokwerda
Ds. J.M. Roelofsen
Ir. P. Wolffensperger
Ds. G.C. Schellenberg
Ds. M.D. Gijsman
Prof. Dr. Th.L. Haitjema
Ds. W.H. Poot
Ds. H. de Zwart
A. Heeres
Ds. P. v.d. Wal
Ds. A.J. Bronkhorst

Apeldoorn
Hemmen
Zutphen
Kuilenburg
Hedel
Ermelo
Wassenaar
Rotterdam
Leiden
Ridderkerk
Ouderkerk a.d. IJssel
Dirksland
Hilversum
Haarlem
Alkmaar
Hoorn
Holysloot
Middelburg
Tholen
Goes
Terneuzen
Utrecht
Amersfoort
Veenendaal
Leeuwarden
Nijland
Bolsward
Kollumerzwaag
Terwispel
Zwolle
Markelo
Kampen
Groningen
Eexta
Wirdum
Oosternieland
Tilburg
Willemstad

|79|

Classes

Afgevaardigden

Standplaatsen

Heusden
Eindhoven
Maastricht
Assen
Meppel
Emmen
Waalsche Réunie

C.B. Timmermans
Ds. H.J.F. Wesseldijk
Ds. F. Postma
J. Homan
Ds. E. van Bruggen
Ds. A.E.K. Pols
Mr. J.J.H. v.d. Brug

Sprang
Eindhoven
Heerlen
Assen
Meppel
Coevorden
Den Bosch

 

Lijst van adviseerende leden van de Generale Synode.

 

De Secretaris van de Algemeene Synodale Commissie:
Ds. K.H.E. Gravemeyer.

Kerkelijke Hoogleeraren:
Prof. Dr. M.J.A. de Vrijer en Prof. Dr. K.H. Miskotte.

Twee vertegenwoordigers van den Algemeenen Diaconalen Raad:
Jhr. C.G.C. Quarles van Ufford en Mr. M.Ch. de Jong.

Een vertegenwoordiger van den Raad voor Uitwendige Zending:
Dr. K.J. Brouwer.

Een vertegenwoordiger van den Raad voor Inwendige Zending:
Dr. Ph.J. Idenburg.

Een vertegenwoordiger van den Raad voor Kerk en Kerken:
Dr. E. Emmen.

Een vertegenwoordiger van den Jeugdraad:
Ds. F.M. Kooyman.

|80|

Lijst der buitenlandsche gasten.

 

Bisschop Eivind Berggrav, Luthersche Kerk in Noorwegen.

Rev. Ronald Allan, Engelsche Staatskerk.

Rev. Sven Hjort, Luthersche Kerk van Zweden.

Rev. Wagner Colpen, Luthersche Kerk van Denemarken.

Ds. A.W.G. ten Kate, Belgische Nationale Kerk.

Ds. P. de Haan, Belgische Nationale Kerk.

Ds. Hart, Belgische Zendingskerk.

Rev. Samuel Cavert, Vereenigde Raad der Amerikaansche Kerken.

Dr. B. Joy Busch, Ned. Herv. Kerk in Amerika.

Capt. Howles, Canadeesche Kerk.

Prof. Henderson, Nationale Schotsche Kerk.

Pfarrer Schaedelin, Duitschsprekende Zwitsersche Kerken.

Pasteur Kraft, Franschsprekende Zwitsersche Kerken.

Dr. W.A. Visser ’t Hooft, Secretaris van den Wereldraad der Kerken te Genève.