Amsterdam en Wassenaar
De Zittingen van de Generale Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk gehouden in het jaar 1945
Amsterdam
Uitgeverij W. ten Have
1946

 

Aan de Eerwaarde Kerkeraden der
Ned. Hervormde Gemeenten in de
Classis Breda.