Vox Theologica

Interacademiaal Theologisch Tijdschrift

Lees verder:

Honders, H.J. De plaats van het kerkrecht in de Encyclopaedie der Theologie