Loos, J.

Loos, Jacob (1908-1989), Nederlands Hervormd predikant, o.m. te Hilversum (1946-1955), overgegaan naar de Rooms-Katholieke Kerk (1955), tot priester gewijd in 1963 (BLNP).

Lees verder:

Loos, J., Bakhuizen van den Brink, J.N. Hervorming & Catholiciteit

Loos, J. Het apostolisch ambt

Loos, J. Vorm en geest