Dooren, J.P. van

Dooren, Johannes Pieter van (1924-1984)

Lees verder:

Nauta, D., Dooren, J.P. van, Jong, O.J. de. De synode van Emden oktober 1571 [onderdelen]