De Wachter

Weekblad tot steun van de Theologische School van de Gereformeerde Kerken

Lees verder:

Greijdanus, S. Voetius over het gezag der meerdere vergaderingen en over eventueel conflict daarmee