Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving

Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving, verzameld en uitgegeven door Mr. C.A. den  Tex en Mr. J. van Hall, Amsterdam: de Erven H. Gartman

Lees verder:

Janssen, J.D. Over het Algemeen Kerkelijk regt der Protestanten, in betrekking tot het Staatsregt, in toepassing daarvan op de Nederlandsche Protestantsche Kerk