Kromminga, J.H.

Kromminga, John H. (1918-1994), o.m. rector van Calvin College (1956-1983)

Lees verder:

Kromminga, J.H. Preface