deputaten voor kerkorde en kerkrecht (CGK)

Handreiking met betrekking tot kerkrechtelijke, beleidsmatige en pastorale aspecten bij de opheffing van een plaatselijke gemeente

Genre: Rapport

2014


DepKnK CGK (2014)