Doedes, J.I.

Het nieuwe formulier van onderteekening bij de toelating tot de predikdienst in de Nederlandsche Hervormde Kerk, voorloopig vastgesteld in de Synode van 1853, toegelicht in een brief aan een vriend

Toegelicht in een brief aan een vriend

Genre: Literatuur

Utrecht

Kemink & Zoon

1854

pdf via GoogleBooks


Doedes, J.I. (1854)