Toorenenbergen, J.J. van

De Symbolische Schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren kritisch bewerkten tekst

Utrecht

Kemink & Zoon

1895

Tweede, herziene uitgave