Genre: Acta

Memorie-boek behoorende bij de Acta der buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Assen 1926

1926

Memorie-Boek_1926.pdf