Nederduitsche Gereformeerde Kerken in Nederland (1886-1892)

De kerken die zich bij de Doleantie van 1886 losmaakten uit de Nederlandse Hervormde Kerk organiseerden zich als de Nederduitsche Gereformeerde Kerken in Nederland. In 1892 verenigden zij zich met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland tot de Gereformeerde Kerken in Nederland.