Nauta, D., Dooren, J.P. van, Jong, O.J. de

(red.)

De synode van Emden oktober 1571 [onderdelen]

Een bundel opstellen ter gelegenheid van de vierhonderdjarige herdenking

Kampen

Uitgeversmaatschappij J.H. Kok N.V.

1971

ISBN: 90-242-1497-1